Aktualności

O projekcie

Pomorski Broker Eksportowy jest to wieloletni to projekt partnerski, którego zakończenie datowane jest na czerwiec 2023 r. Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Pomorza – lidera projektu oraz partnerów: Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość oddział terenowy w Gdańsku oraz Inkubator STARTER.
Przedsięwzięcie ma wartość 84,07 mln zł, w tym 64,07 mln zł dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału eksportowego pomorskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Projekt polega na stworzeniu i funkcjonowaniu kompleksowego systemu wsparcia ekspansji międzynarodowej pomorskich przedsiębiorstw opartych na 3 głównych obszarach:

 • 1 WSTĘP DO EKSPORTU – są to działania kierowane do MŚP, które nie podejmowały do tej pory działań eksportowych lub są początkującymi eksporterami.
 • 2 ROZWÓJ EKSPORTU FIRM POMORSKICH NA WYBRANYCH RYNKACH – dedykowany program kompleksowych działań wzmacniających eksport firm pomorskich i promocję regionu na wybranych rynkach.
 • 3 GRANTY DLA MŚP – działania kierowane do MŚP, które polega na realizacji konkursów grantowych dla MŚP.


W ramach projektu powstanie również sieć lokalnych brokerów odpowiedzialnych za identyfikacje pomorskich firm zainteresowanych eksportem oraz analizę ich potencjału eksportowego.

PRZEWIDYWANE EFEKTY W RAMACH PROJEKTU:

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1800
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe – 1300
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności – 600
 • Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym – 475
 • Liczba przedsiębiorstw uczestniczących w przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym – 10 000
 • Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe – 200


Link do strony projektu: http://brokereksportowy.pl/pl/

Wsparcie, które możesz otrzymać w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER:

 • Diagnoza potencjału eksportowego firmy przez Brokera Eksportowego
 • Udział w bezpłatnym programie seminariów „USA & China Gate”
 • Udział w bezpłatnych wydarzeniach seminaryjnych
 • Wyjazd na dofinansowane w 85% zagraniczne wydarzenia i misje gospodarcze.

USA&China Gate

USA & China Gate

„USA & China Gate” to cykl seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy technologiczne, w tym startupy, realizowany co roku przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER. Udział w nim jest bezpłatny. W 2019 roku odbędzie się kolejna edycja cyklu.
Do udziału w seminariach w 2018 roku zakwalifikowanych zostało 12 firm, których potencjał eksportowy został przebadany przez Brokera Eksportowego.

Do góry